Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2013

bemyherotoday
3358 e7d2
Reposted fromvill vill viamikmikmik mikmikmik
bemyherotoday
8668 e233
Reposted fromwhateveer whateveer viamikmikmik mikmikmik
bemyherotoday
5255 6e30
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viamikmikmik mikmikmik
bemyherotoday
Reposted frombuffy buffy viamikmikmik mikmikmik
bemyherotoday
bemyherotoday
3065 b865
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viamikmikmik mikmikmik
bemyherotoday
„- Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość – wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność – ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność – nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań. I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: „a ja ci wyrzuciłem śmieci”, jestem na złej drodze. „Współzależność”. Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze „nam”. Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.”
Reposted fromlabellavita labellavita viamikmikmik mikmikmik
bemyherotoday
bemyherotoday
9982 292f
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viamikmikmik mikmikmik
bemyherotoday
3025 c1a9
Reposted fromdajmiwszystko dajmiwszystko viamikmikmik mikmikmik
bemyherotoday
7140 4223
Reposted fromcavovo cavovo viamikmikmik mikmikmik
bemyherotoday
6071 f9d7
Reposted frommicgoe micgoe viamikmikmik mikmikmik
bemyherotoday
9389 8441
Reposted fromproof proof viamikmikmik mikmikmik

January 17 2013

bemyherotoday
Play fullscreen
LOVE FOREVER <3333333333
bemyherotoday
Play fullscreen
WIELBIĘ *.*
bemyherotoday
5236 2bb1
bemyherotoday
bemyherotoday
bemyherotoday
6865 874e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaconverse converse
bemyherotoday
4410 a5a2
Reposted fromcouples couples viaAirisha Airisha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl